780,000 تومان

کشور سازنده:

ترکیه

ابعاد:

قطر دهنه 5cm – ارتفاع 8.5cm

تعداد:

6 عدد استکان و 6 عدد نعلبکی (یک دست)

76 بسته در انبار

0