850,000 تومان

کشور سازنده:

ترکیه

ابعاد فنجان:

قطر دهنه 9cm – ارتفاع 6cm

ابعاد نعلبکی:

قطر دهنه 13cm – ارتفاع 2cm

تعداد:

6 عدد فنجان و 6 عدد نعلبکی (یک دست)

15 بسته در انبار

0