280,000 تومان

کشور سازنده:

ترکیه

ابعاد:

قطردهنه11 – ارتفاع 13cm

تعداد:

یک عدد (یک درب و یک تُنگ)

16 بسته در انبار

0