590,000 تومان

کشور سازنده:

ترکیه

ابعاد:

قطردهنه7.5 – ارتفاع 22cm

تعداد:

چهار پارچه (یک درب و سه تُنگ)

9 بسته در انبار

0